'Versnel aanpak voedselverspilling om doel 2030 te halen'

19-04-2023
Overheid
Nieuws
Wet-en regelgeving
Meten & monitoren

Bron foto: Maarten Zeehandelaar, Shutterstock.com

Het werk van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling is succesvol, maar om het doel van 50% minder voedselverspilling voor 2030 (SDG 12.3) te halen, moet de aanpak versneld worden. Dat schrijft minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. De minister heeft de stichting subsidie verleend voor de komende drie jaar en hij roept bedrijven op om zich aan te sluiten bij Samen Tegen Voedselverspilling. Daarnaast onderzoekt hij mogelijke aanvullende maatregelen. Samen Tegen Voedselverspilling blijft stevig inzetten op de transitie naar een verspillingsvrij voedselsysteem, samen met een brede beweging van bedrijven, overheden, onderwijs, maatschappelijke organisaties en consumenten.

In de Tweede Kamerbrief wordt bevestigd dat de aanpak van voedselverspilling een belangrijke maatregel is om de klimaatimpact te verminderen. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan de ambitie om de voedselverspilling in 2030 in de hele keten met 50% te verminderen ten opzichte van 2015. Uit de WUR Versnellingsagenda Voedselverspilling, die tegelijk met de Kamerbrief is gepubliceerd, blijkt echter dat die halvering niet gehaald wordt op het huidige tempo, ook al is er een dalende lijn. Voortbouwend op de huidige, succesvolle aanpak zijn extra, niet-vrijblijvende maatregelen nodig, zo stelt het rapport.

VOEDSELVERSPILLING ONDER CONSUMENTEN DAALT MINDER HARD

Uit onderzoek door het Voedingscentrum blijkt dat Nederlanders in 2022 thuis jaarlijks 33,4 kilo per persoon verspilden. In vergelijking met vorige metingen lijkt de sterke daling in voedselverspilling thuis, die sinds 2013 zichtbaar was, nu te stagneren. Daarom blijft continue aandacht voor het onderwerp en actie uit de hele keten hard nodig. Zo kunnen producenten en supermarkten meer verantwoordelijkheid nemen voor de verspilling van hun producten bij de consument thuis. Samen Tegen Voedselverspilling en het Voedingscentrum stimuleren bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere porties, duidelijkere communicatie over houdbaarheidsdata en bewaarwijzers op verpakkingen.

METEN IN DE KETEN

Om voedselverspilling in de rest van de keten te meten, zet Samen Tegen Voedselverspilling samen met Wageningen University & Research (WUR) in op het verkrijgen van betrouwbare data per ketenschakel en (sub)sector. Zodat steeds meer sectoren en bedrijven op basis van data doelgericht hun grondstofverlies kunnen tegengaan.