Op visite: World Food Forum!

01-03-2024
Stakeholders
Internationaal
Nieuws
Samenwerkingen
Oplossingen & adviezen

De jeugd heeft de toekomst. En daarom waren we zeer blij dat een delegatie van het wereldwijde jongerennetwerk World Food Forum een bezoekje aan ons bracht.

Aan het woord

Onze directeur Toine Timmermans vertelde hen over onze missie (SDG 12.3) en hoe we, samen met onze stakeholders, stappen zetten op weg naar een structurele aanpak in de hele voedselketen.

Één van onze stakeholders, OneThird , was ook aanwezig. Marco Snikkers vertelde over hun oplossing waarbij houdbaarheid van voedsel wordt voorspeld door middel van infrarood scantechnologie, zoals dat succesvol wordt gedaan bij de avocado’s bij Jumbo Oldenzaal.

Daarnaast presenteerde René Bink de Healthy Fridge; een datagedreven ultraverse voedselautomaat.

World Food Forum

Het World Food Forum (WFF) is een onafhankelijk, door jongeren geleid wereldwijd netwerk van partners, gefaciliteerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Het heeft als doel om een wereldwijde beweging op gang te brengen die jongeren overal ter wereld in staat stelt om actief vorm te geven aan agro-voedselsystemen om de Sustainable Development Goals en een betere voedseltoekomst voor iedereen te helpen bereiken.

Van het forum waren aanwezig: Kazuki Kitaoka, Lorenzo Emanuele Gentile, Maria Kolesina en Edward Bogart. Simon Maas & Lisanne van Oosterhoud waren mee als delegatieleiders.

Samenwerken

SDG12.3 kunnen we alleen bereiken als we op internationale schaal, met gebundelde krachten, ons voedselsysteem zó veranderen dat voedselverspilling gereduceerd wordt. We hebben íedereen nodig om de doelstelling van 50% minder verspilling in 2030 te halen, dus ook de volgende generaties!